måndag 3 juni 2013

Vi låter oss inte luras in i lönekonkurrens

I veckan presenterade LO ett förslag på tydligare reglering gällande migrerad arbetskraft, vilket väckt så gott som varje liberal debattör. Återigen sprids den felaktiga bilden av fackföreningsrörelsen som främlingsfientlig. Jag skriver detta på ett tåg mot Köpenhamn där unga fackföreningsrepresentanter och socialdemokratiska ungdomsförbund ska diskutera just välfärdsstatens utveckling och kampen mot social dumping. En reglerad arbetsmarknad är en ödesfråga för den generation som växer upp idag.
 
Lördagens LT.
Den demokratiska arbetarrörelsen har alltid varit en internationell rörelse med gränslös solidaritet som varumärke. Ändå måste erkännas att den globalisering vi sett växa fram inte enbart varit av godo. Den må ha fört människor närmre och bidragit till ökad förståelse och tolerans men den har en baksida.
 
Kapitalet har i rådande politiska hegemoni fått tolkningsföreträde på vad globalisering innebär. Den utveckling vi har sett har tyvärr skett på det globala kapitalets premisser snarare än på folkets. Man kan se det tydligt när man pratar med de unga arbetare som kommer från fattigare förhållanden än vad vi är vana vid i Sverige. De söker sig dit där arbete finns och en möjlighet att njuta av ett rikare liv än vad de kan göra i sina hemländer. I debatten däremot är det inte deras möjlighet till denna resa och deras rätt att inte utnyttjas som betonas, utan istället ligger fokus på företagens rätt att ta in billig arbetskraft.
 
För oss är det självklart att alla som arbetar i Sverige ska göra det till svenska avtal och följa de regler som finns på svensk arbetsmarknad. Men när vi kräver detta utmålas vi av politiska motståndare och näringslivet som främlingsfientliga; men rimligtvis måste det, i min värld åtminstone, vara att betrakta som just främlingsfientlighet att påstå att lön ska betalas ut efter ursprung och inte efter vilket arbete som utförs.
 
Det här är arbetare i hela Europa överens om. I veckan som var träffade jag representanter från LBAS, lettiska motsvarigheten till LO, och de var väldigt tydliga med att det sympatiserade med våra krav på att lettiska arbetare i Sverige ska jobba för svenska löner. Lönekonkurrensen slår nämligen mot hela den europeiska arbetsmarknaden i dagsläget; de lettiska fackförbunden är under lika hård konkurrens som den svenska arbetarklassen, men från vitrysk arbetskraft och arbetskraft från länder med ännu lägre löner.
 
Hela systemet gällande arbetskraftsinvandring måste göras om i Sverige. Lex Laval, som legitimerar lönedumping på svensk arbetsmarknad, måste rivas upp. Dessutom måste regeringen och Miljöpartiet ta ansvar och riva upp den överenskommelse de gjorde gällande arbetskraftsinvandring. Det har inneburit att man byggt upp ett system för människosmuggling, grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft i Sverige och lönekonkurrens med sänkta svenska löner som mål.
 
Bäst just nu: Internationellt utbyte. Var på en jättebra konferens med FSNU i köpenhamnstrakten i helgen. Mycket givande och intressanta föreläsare, svävar som på små moln just nu. Men det är klart om fackföreningar och socialdemokratiska ungdomsförbund från Europa samlas och slår sina kloka huvuden ihop kan det bara bli bra!