söndag 24 februari 2013

Skämmes Christer!

Förra tisdagen höll SEKO Stockholm en demonstration utanför Landstinget inför deras fullmäktige. Erika Ullberg (S) hade ställt en interpellation till Christer G Wennerholm (M) gällande hanteringen av de biljettkontrollanter som räddade många miljoner åt skattebetalarna.

Kamrater,
Vi har samlats här ute för att vi inte får vara där inne. Vi har samlats här ute eftersom de som styr det här landstinget inte är rädda om skattebetalarnas pengar. Vi har samlats här eftersom de som styr det här landstinget inte vet hur det är att vara arbetare. De har aldrig levt med den ständiga rädslan av arbetslöshet hängande över huvudet, de har aldrig känt klumpen i magen när de inte haft råd att låta sina barn åka med på skolresan, när de inte kunnat laga sina tänder eller ens få dem undersökta i rädsla för vad räkningen ska landa på. Vi har samlats här ute för att vi inte får vara där inne.

Den bästa naturliga talarstolen som fanns.
Men kamrater, är det någonstans våra arbetslösa vänner som tidigare arbetade inom biljettkontrollen skulle förtjäna att vara så är det där inne. De hade modet att stå upp rakryggade när de såg hur det fifflades med skattepengar, när de såg hur deras arbetsgivare tog de skattepengar som vi arbetare betalar in när vi lyfter tungt, stressar frenetiskt och bränns ut i ett arbetsliv som blir allt hårdare. Våra arbetslösa vänner som tidigare arbetade inom biljettkontrollen slog larm till media och till de politiker som är satta att förvalta våra skattepengar så att de ger mesta möjliga välfärd. Men de står inte där inne och tar emot medaljer för tapperhet, de tackas inte av Christer G Wennerholm, de flesta av dem har inte ens ett jobb att gå till idag. Därför står vi här ute, för att vi inte får vara där inne. Vi är förpassade ut hit i kylan. Skämmes Christer G Wennerholm!

När trafiknämnden skulle ta in en ny entreprenör i biljettkontrollen krävde SEKO Stockholm i första hand att driften skulle gå över i egen regi. Det är vår grundinställning för vi vet hur de privata bolagen i välfärden trixar och fixar för att minimera sina kostnader, vi vet också hur man gör det; genom kraftiga försämringar för personalen; försämrade arbetstider, uppluckringar av kollektivavtalet, lägre löner och lägre bemanning. För att inte tala om att eventuellt överskott i verksamheten i egen regi kommer verksamheten och medborgarna till gagn medan överskott i privata bolag göder de redan rikas privata konsumtion. SEKO Stockholm tror stenhårt på en välfärd utan vinstintressen och aktieutdelningar!

Men skulle det prompt in en ny entreprenör så skulle personalövergång tillämpas och biljettkontrollanterna skulle vara garanterade jobb. Detta torde vara fullständigt adekvata krav! Socialdemokraterna höll med, Vänsterpartiet höll med och Miljöpartiet höll med. Men moderaterna med Christer G Wennerholm i spettsen och de borgerliga partierna fnös åt våra krav. Jag var med den 19 juni när Christer kollade oss alla som då demonstrerade utanför SL:s huvudkontor i ögonen och sade; ”jag kan lova att ingen kommer att bli arbetslös”. Det skulle vara fullständigt onödigt att kräva personalövergång i upphandlingen enligt honom eftersom de killar och tjejer som då var biljettkontrollanter ”satt på en kompetens som skulle vara oslagbar på arbetsmarknaden”. Det ska bli mycket intressant att se hur han i dagens debatt i landstinget ska försöka slingra sig medan oppositionstrafikrådet Erika Ullberg från Socialdemokraterna ska pressa honom i dessa frågor.

För nu vet vi att bara 12 av 63 fick behålla sina jobb, det är inte ens en femtedel av biljettkontrollanterna som tidigare jobbade på Securitas. Dina löften Christer G Wennerholm är åtminstone till fyra femtedelar skitsnack. Jag hoppas att du kan sova gott om natten ändå men jag vet att våra medlemmar och vänner inte har mått bra av den situation du skapat. Men sånt vet du inte någonting om, för du och dina gelikar har aldrig gått i våra skor, ni har aldrig känt den ångest som slår en mor när hon tvingas be sina söner ta med sig gratisservetter hem från pressbyrån när toalettpappret är slut eller som tvingas lära sina barn hur man plankar i kollektivtrafiken eftersom man inte har råd med SL-kortet. Det är en värld som är långt ifrån er, men den finns runt omkring oss hela tiden och vi bär på en rädsla att en dag hamna där. Men det vet du, Christer, som sagt ingenting om!

55-60 personer slöt upp och visade sitt missnöje.

Vår kamp är inte över. ”Don´t waste any time mourning, organize!” skrev Joe Hill i ett av sina sista telegram från dödscellen 1915. SEKO Stockholm är fast beslutna att höja ambitionsnivån och skapa en ännu starkare facklig organisation inom ISS, som nu tagit över verksamheten från Securitas. Vi ska fortsätta att skapa en god arbetsmiljö för biljettkontrollanter i Stockholm och även om vi hade 100 procent organisationsgrad i den numera legendariska klubb 107, vet jag att vi har pappersbruk där organisationsgraden ligger på runt 106 procent, så vi kan bli ännu bättre.

Avslutningsvis: Vi ska också fortsätta att driva de tidigare medlemmarna i klubb 107:s fråga, SEKO Stockholm gör allt som står i vår makt för att få förbundet att driva frågan till arbetsdomstolen, vi har aldrig accepterat hur landstingets moderater hanterade våra medlemmar. Oavsett om juristerna kommer fram till att fallet går eller inte går att driva till AD så ska vi i framtiden se till så att detta aldrig kan upprepas, hålen behöver täppas igen, ingen ska behöva bli arbetslös när en ny entreprenör upphandlas. Om det kommer att ske genom att vi skriver ett avtal med SL, får en portalparagraf i vårt spåravtal eller genom att vi efter nästa riksdagsval ber en rödgrön regering täppa till luckorna med lagstiftning, det återstår att se.

Tills sist, tack för att så många kom, kampen fortsätter. Vi må stå här ute idag men vi vet vilka som förtjärnar att stå där inne. Framför allt vet vi vilka som inte förtjärnar det. Det är vår uppgift att se till så att det vid nästa upphandling av landstingspolitiker i september 2014 inte råder något personalövertagande, låt Christer och hans gelikar bli arbetslösa och tillsätt ett riktigt arbetarstyre, som Stockholm förtjärnar. Tack för att ni lyssnade.

Bäst just nu: Min flickvän Nooshi, egentligen är hon alltid bäst.