söndag 9 december 2012

Varför rasism och vad ska vi göra?

Jag brukar alltid ge ut kontaktuppgifter när jag håller skolinformationer och när jag möter unga för att tala om arbetarrörelsen. Det resulterar ibland i frågor och jag misstänker att jag gjort mer än en elevs skoluppgift men förhoppningsvis lär jag ut något också. Idag har jag ägnat en tågresa till Göteborg åt att bland annat besvara tre frågor om rasism jag fick tidigare i veckan. Delar med mig av svaret nedan;
Hej Majid!
Jag ska försöka ge dig min tolkning av varför det finns rasism i samhället och vad det får för följder samt hur vi kan arbeta tillsammans för att bekämpa detta. Jag tycker att det är kul att du hör av dig till mig angående just denna fråga då det är anledningen till varför jag från början intresserade mig för politik och blev socialist.

Varför finns det rasism i samhället?
Rasism uppstår i rädslan inför det okända eller det som upplevs som hotfullt. Det är ingen slump att Hitler kom till makten under tider av stor arbetslöshet och ekonomisk kris. Det tyska folket sökte enkla svar på komplicerade samhällsutvecklingar och då blev judarna enkla att peka ut som syndabockar.

På samma sätt är det inte förvånande att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen när vi haft en mandatperiod med en högerregering som aktivt jobbat för att öka klyftorna i samhället. Vad som hänt i Sverige är då att de som blivit fattigare och arbetslösa skyller den nedmonterade välfärden på invandringen och motsättningarna mellan invånare har ökat. Istället för att bli arga på regeringen, som drivit fram politiken och bland annat ökat utbud på arbetskraft utan att driva en politik för fler arbeten, blir invandrarna syndabockar.

Om man bortser från de rent ekonomiska och politiska orsakerna till rasism ska vi inte heller glömma bort rädslan inför det okända. Jag som är uppväxt med muslimer som goda vänner och som är tillsammans med en kvinna vars föräldrar är från Iran vet att muslimer är som alla andra människor i samhället, vissa är idioter och vissa har potential att bli dina livskamrater. Men de som inte har de erfarenheterna utan som endast ser på nyheterna om hur enstaka fundamentalister begår illdåd i religionens namn, de blir rädda och aggressiva motståndare mot att Sverige ska ta emot invandring från muslimska länder och tillåta moskébyggen eller minareter i Sverige.

En tredje orsak är den att invandring ofta koncentreras till några få bostadsområden i Sverige. Det blir svårt att lära sig språket, det blir trångbott och arbetslösheten blir hög; och där fattigdom och misär brer ut sig uppstår ofta kriminalitet. Om man utifrån betraktar detta är det enkelt för den, som inte klarar av att göra en fullständig analys av situationen och förstå de bakomliggande orsakerna, att endast peka på kriminaliteten och tro att detta kommer sprida sig till hela samhället om invandringen ökar.

Vad får rasismen för följder?
Följderna av ett samhälle där rasismen brer ut sig är att samhällets slits isär än mer. Till exempel är det viktigt att man på sin arbetsplats håller ihop mellan arbetarna för att starkare tillsammans kunna förhandla mot cheferna och ägarna av företaget. Men om arbetarna inte håller samman på grund utav att det finns en rasistisk motsättning mellan dem så kommer arbetsgivarna istället kunna flytta fram sina positioner och spela ut arbetarna mot varandra och vi får sämre arbetsvillkor.

I samhället uppstår ett annat problem också när vissa tycker att de inte ska betala för ”dem”. Då minskar viljan att betala skatt och upprätthålla de sociala skyddsnät som finns var på allas trygghet i samhället försämras. Försämrar man A-kassan eller sjukförsäkringen kraftigt så kommer detta självklart att drabba alla invånare i samhället som tillhör arbetar- och medelklass lika hårt den dag de eventuellt utsätts för arbetslöshet eller sjukdom.

Rasismen får också till konsekvens att vi fortsätter att leva i ett segregerat samhälle där vi inte möts i vardagen på samma sätt som vi skulle göra om vi bodde i samma bostadsområden, jobbade på samma jobb, var med i samma föreningar med mera. Det i sin tur spär på rasismen ytterligare, som jag beskrivit ovan.

Slutligen får rasismen också tragiska konsekvenser i form av hatbrott på grund utav någons ursprung. Den hindrar också människor från att få se och uppleva allt det spännande och fascinerande i nya kulturer.

Vilka lösningar finns det för att besegra rasismen?
Vi måste bygga ihop samhället mer genom att minska klyftorna mellan fattiga och rika. Det viktigaste är att jobba för full sysselsättning, alla ska ha rätt till arbete. Om alla hade ett arbete skulle grogrunden för rasismen minska kraftigt. Jag skulle vilja avskaffa många ineffektiva reformer som den här regeringen har genomfört, sänkningen av restaurangmomsen, RUT-avdragen, den sänkta fastighetsskatten och arvsskatten, jobbskatteavdragen, den halverade arbetsgivaravgiften för unga till exempel. Dessa pengar skulle ge många fler jobb om de istället användes för att anställa i offentlig sektor, dessutom skulle vi då få en mycket högre kvalité i vård, skola och omsorg.

Vi måste våga satsa på att bygga ut välfärdssamhället, även om det kan innebära höjda skatter. Om vi inte har fattiga pensionärer i Sverige längre eller ständigt hot om fler nedlagda fritidsgårdar, dagis, sjukhus med mera så kommer inte debatten om invandring på bekostnad av välfärden att föras.

Vi behöver också våga riva upp EBO-lagstiftningen (lagen om eget boende) som säger att flyktingar som kommer till Sverige får bosätta sig var de vill förutsatt att de kan ordna sitt eget boende. Det är att göra invandrarna en otjänst att ha denna lag för den koncentrerar invandringen till viss bostadsområden i Sverige och med stor segregation kommer utanförskapet och rasismen som ett brev på posten. Vi måste leva mer tillsammans för att toleransen ska öka i samhället och för att alla ska lära sig bra svenska och kunna få arbete.

En annan viktig sak vi behöver göra är att alltid ta debatten när rasisterna visar sitt fula tryne; om det är i skolan eller vid fikabordet på jobbet gör detsamma. De ska aldrig få stå oemotsagda!

***

Jag hoppas jag svarat på dina frågor och du är alltid välkommen att höra av dig igen om jag behöver förtydliga något eller om du har andra frågor. Ha en fortsatt bra helg och om du vill engagera dig i politiken är det bara att skriva ”SSUmedlem [mellanslag] ditt personnummer” och skicka det till 72456, det kostar 20 kronor per år att vara medlem i Socialdemokraternas och LO:s ungdomsförbund SSU, anmäler du dig nu är du medlem hela 2013.

Med vänlig hälsning
Alexander Lindholm
Vice avdelningsordförande
________________________
SEKO - Facket för Service och Kommunikation Stockholm
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Postadress: 171 21 Solna
Telefon direkt: 070-299 41 42
E-post: alexander.lindholm@seko.se
Hemsida: www.sekostockholm.se
Facebook: www.facebook.com/ackelindholm
Blogg: www.kvasitankar.blogspot.com
Bäst just nu: Om två timmar står jag på innebandyplanen och tillsammans med ett tiotal persiska män i medelåldern som pratar göteborgska. Självklart planerade jag resan ner till mitt möte imorgon så jag inte skulle missa den traditionsenliga sammansdrabbningen på söndageftermiddagarna... Nu har jag dessutom egen klubba och skor i rätt storlek med mig, kommer att gå undan och snurras mycket!