tisdag 20 november 2012

SAS-facken räddar inga jobb

Jag skulle vilja förklara varför jag anser fackförbunden som är berörda av SAS:s neddragningar har gjort fel.

Vi ska börja med att påminna oss om vad ett kollektivavtal är. Det tecknas mellan två parter; arbetare som har slutit sig samman för att kräva förbättringar på sin arbetsplats och företagsledare som vill garantera sig om att det inte utbryter strejk på arbetsplatsen. Vi gör helt enkelt ett byte, vi ger dem fredsplikt och avsäger oss vår strejkrätt och i utbyte får vi högre löner och bättre arbetsmiljö.

Vad SAS-facken gör nu är att de går in och försämrar redan ingångna kollektivavtal. Vad kollektivavtalet nu är värt för företaget är detsamma, det kan inte bli strejk. Vad kollektivavtalet nu är värt för de anställda är däremot oklart, för jag tror inte att detta ger arbetstillfällen i längden, snarare tvärtom. Jag ska förklara;

Det finns de som påstår att facken har varit ansvarsfulla som har undvikit att företaget har gått i konkurrs. Men den förenkling håller bara om du ser ytligt på situationen. Vad man nu har gjort är att man har satt ett hjul i rullning som kan få förödande konsekvenser för sysselsättningen i Sverige och riskerar att skruva tillbaka klockan flera årtionden.

Man har nämligen gått med på att jobba mer för mindre pengar. Vad som är risken är att fler fackförbund pressas till liknande avtal i skuggan av de varsel som nu läggs runt omkring i Sverige. Det kommer i sin tur att leda till en kraftigt minskad efterfrågan i svensk ekonomi. När LO-medlemmar och andra låg- och medelinkomsttagare får löneökningar leder det till en ökad konsumtion och i längden fler arbetstillfällen. Till skillnad från när man ökar inkomsterna för högre medelklass och överklass.

Det kan låta hårt att säga att de anställda på SAS borde valt arbetslöshet med hänvisning till den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen men livet är hårt. Om vi alltid gick med på att sänka våra villkor för att konkurrera med andra, vilket de SAS-anställda de facto gör när de till skillnad från sina kollegor i andra bolag sänker sin lön, kommer vi fastna i en ständigt nedåtgående spiral. för vad finns det som garanterar att vi i Sverige ska ha bättre arbetsvillkor än våra kamrater i Östeuropa?

Mitt råd till SAS-facken är enkelt. Låt företaget gå i KK. Konsekvensen blir att marknadsandelar som idag hålls av SAS tas över av andra mer konkurrenskraftiga företag med modernare struktur anpassad för dagens flygtrafiksmarknad. När olönsamma företag med osunda strukturer går omkull ska man som arbetare se fram emot att andra mer lönsamma företag kommer att skapa nya arbetstillfällen. När arbetare i sin tur kommer in i starka företag kan man kräva större löneökningar och ni vet vad jag skrev två stycken högre upp; då ökar konsumtionen och nya arbeten skapas.

Låt SAS rädda sig själva genom att modernisera företaget, låt inte de anställda få skulden för den troliga konkurs som är i annalkande. Norwegians VD sade det mycket bra gällande SAS egentliga problem; Norwegians vd sågar Wallenbergs förhoppningar om SAS.

Bäst just nu: Om en vecka drar årets upplaga av LO:s ungdomsforum igång, alltid en av årets höjdpunkter!