torsdag 29 november 2012

Centerpartiet sparkar in öppna dörrar

Idag har LO-sektionen ett debattinlägg publicerat i Södertäljeposten, gällande att Centerpartiet sparkar in öppna dörrar och motarbetar sitt eget syfte när man tror att fler undantag i LAS §22 ska premiera kompetens;

Centerpartiet talar sig varma för att kompetens och företagens behov ska styra när varsel gällande arbetsbrist träder i kraft. Det låter rimligt men det är också så som det i praktiken fungerar på arbetsmarknaden idag. 

LAS är en omförhandlingsbar lag och turordningsreglerna fyller en helt annan funktion än att skydda dem med längst anställning. Genom att upprätta en LAS-lista konstateras bara hur det kommer att se ut om arbetsgivare och fack inte kommer överens om annat. Kan företaget motivera varför undantag behöver göras för att kompetens ska räddas i företaget kommer självklart fackföreningarna att lyssna till detta.

Som facklig företrädare har du tre huvudsakliga uppdrag när du sitter i dessa förhandlingar; du ska se till så att ingen godtyckligt avskedas, du ska verka för att företaget kommer ur neddragningarna starkare så att inte nya varsel om neddragningar behöver läggas igen.

Dessutom ska du se till så att de som förlorar jobbet får gå från företaget under schyssta omständigheter, i praktiken omställningsavtal som ofta innefattar utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder.

Inget av det ovan nämnda skulle fungera om vi inte hade turordningsreglerna i LAS att utgå ifrån i förhandlingarna. Ur det hänseendet fyller LAS i det närmsta sin uppgift. Vad vi tyvärr ser är att de undantag från turordningsreglerna som företag med färre än tio anställda får göra, utan att förhandla med facket först, slår snett.

De flesta som undantags vid uppsägningar i dessa småföretag är medelålders etniskt svenska män vilket snabbt leder oss fram till vilka som drabbas; kvinnor, äldre, invandrare men också fackligt aktiva och andra som av företaget kan anses obekväma.

Vill Centerpartiet verkligen skapa en arbetsmarknad som premierar kompetens i ännu högre grad ska man börja med att ta bort de två undantag som småföretag får göra idag.

Alexander Lindholm
Ordförande LO-sektionen Södertälje-Nykvarn
 
Bäst just nu: Min arbetsgivare har beviljat mig ledighet för imorgon så jag kan vara med på LO:s ungdomsforums sista dag, det är här arbetarrörelsens vitalaste debatt förs!