fredag 26 oktober 2012

Värna företagens konkurrensneutralitet

Södertälje kommun brukar inte få de högsta betygen i Svenskt Näringslivs rankning över kommuners företagsklimat. Jag tycker inte att det speglar hur de verkligen ser ut för de som driver företag i Södertälje. Visst har vi flera förbätringsområden att jobba vidare med, bland annat gällande bemötandet från kommunens sida. Över lag tycker jag att de företagare jag möter i kommunen är positiva till hur kommunen driver sin näringslivspolitik. Man ska komma ihåg att Svenskt Näringsliv gör en ideologisk mätning som sänker kommuner som inte privatiserar och som ställer krav på arbetsmiljö och kollektivavtal vid upphandlingar.

A och O i en marknadsekonomi är att det ska råda konkurrensneutralitet mellan företagen och man kan tro att det är de liberala partierna i kommunerna som ska stå upp för detta. Men tror du det så tror du fel. Det är en ständig kamp för oss i majoriteten att hålla upp konkurrensneutraliteten i kommunen mot högerns arbete för snedvriden konkurrens.

Jag ska ge två tydliga exempel från den senaste tiden, men det finns många fler;
Nystartszoner. Under dagens kommunstyrelsemöte hade vi att behandla ett yttrande gällande nystartszoner i Södertälje. Nystartszoner är regeringens senaste påhitt om att företag etablerade i områden med hög arbetslöshet ska ha lägre skatter och avgifter. Det kan låta som en behjärtansvärd insats men snedvrider totalt konkurrensen mellan företagen. Det missgynnar företag som kan fylla en minst lika viktig roll i samhällsekonomin men som ligger i fel kommundel.

Man kan ha flera invändningar mot att införa nystartszoner; hur skulle vi kunna administrera ett avgränsat område (Ronna och Hovsjö i Södertäljes fall) med bland annat så mycket ny företagsmark att dessa insatser skulle kunna ge ett större resultat? Vad säger att vi överhuvudtaget når positiva resultat med tanke på att de försök som gjorts i Frankrike lagts ner på grund av uteblivna resultat? Hur ska vi kommunikativt med invånarna försvara att invandrartäta områden ska ha lägre skatt? Vårt svar till regeringen blev, förenklat till talspråk och rensat från byråkratiska invecklingar; stick och brinn, vi värnar konkurrensneutralitet.

Kollektivavtal. Ett annat exempel är från när vi såg över kriterierna för de företag som vill vara med och leverera hemtjänst (eller profit...) i kommunen. Den liberala sidan ville ha så få krav som möjligt och en vilda västern-marknad medan vi ville ha ordning och reda på marknaden och ge alla företag lika möjligheter att verka. Som exempel ville högern inte ha krav på kollektivavtal vilket skulle snedvrida konkurrensen fullständigt och drabba de företag som värnar om personalens villkor.
Man kan alltid hoppas att Svenskt Näringsliv gör en mindre ideologisk rankning nästa år och faktiskt ser till hur kommunen ger alla företag lika möjligheter att verka.

Bäst just nu: Sticker till Norge imorgon för att föreläsa om "nya" Moderaterna, om detta må vi berätta!