torsdag 6 september 2012

SEKO Stockholm laddar för 2013

I måndags morse samlades i stort sätt hela SEKO Stockholms styrelse på Bromma flygplats och lyfte mot Visby. Målet var att komma hem med en ny aktivitetsplan som ska styra det arbete som vi ska göra under 2013. Med facit i hand törs jag säga att vi verkligen nådde fram till resans mål, vi kommer att ha en plan klar till höstens representantskap och vi höjer ribban ytterligare jämfört med 2012. Vi ska bli en ännu tydligare opinionsbildande kraft och vi ska bygga organisationen än starkare för att försvara, stärka och teckna ny kollektivavtal.
Ordförande Patrik Höglund och undertecknad tar lunchrast i Visby.
Det känns helt rätt med tanke på att vi ligger helt i fas med altivitetsplanen för 2012, trots att vi för ett år sedan fick höra att vi tog oss vatten över huvudet när vi tydligt tog krafttag och höjde ambitionsnivån. Jag ska inte presentera hela tanken inför 2013 redan nu men vi ska fortsätta vårt arbete med kampanjen Tunnelbanan 2.0 med målet att synliggöra och problematisera kring den uppstyckade kollektivtrafiken. Vi vet att arbetsmiljön försämras och att resenärer drabbas när ett 30-tal olika bolag agerar enbart inom den spårbundna trafiken, bolag som inte ser till helheten och som aktivt tolkar avtalet så att så lite skattepengar som möjligt ska gå till verksamheten och så mycket som möjligt ska kunna plockas ut som vinst i skatteparadis. Jag har berört ämnet i ett debattinlägg i Länstidningen tidigare och redogör för vår ståndpunkt, driv kollektivtrafiken i egen regi!

Vi ska också fortsätta det arbete vi precis inlett med att göra avdelningen till ett fullgott substitut för de medlemmar som inte tillhör någon lokal organisation. Idag är det nästan 1500 medlemmar och vi ska ha personlig kontakt med alla dessa och göra arbetsplats besök hos många av dem, det rör sig ofta om mycket små arbetsplatser med enstaka medlemar och det är ett väldigt omfattande arbete bara detta. Målet är att vi ska utbilda hundratals av dessa medlemmar och hålla utbildningar veckovis, arbeta med att öka organisationsgraden för att kunna organisera dem i nya avdelningssektioner och klubbar och hitta nya förtroendevalda. För medlemmen ska SEKO bli en mer medlemsnära organisation. Ett närmare sammarbete mellan den demokratiska organisationen och de anställda ombudsmännen ska leda till ett intensivare organiseringsarbete på arbetsplatser utan kollektivavtal och underlätta ombudsmännens avtalstecknande, kollektivavtalen ska bli fler och starkare!

Det kan mycket väl ha varit de sista
sommardagarna vi fick uppleva,
genom konferensrummets fönster.
Ett av det roligaste och absolut viktigaste uppgifterna för oss som har fackliga uppdrag i SEKO Stockholm är vårt arbete med att stärka klubbarna på arbetsplatserna. Klubbarna är ofta dem som finns närmast oss medlemmar och är de som vi oftast förknippar med "facket". Då är det oerhört viktigt att vi har kompetenta förtroendevalda som delar arbetarrörelsens värderingar. Alla klubbar ska årligen få besök av någon styrelseledamot och vi ska besöka såväl styrelsemöten, medlemsmöten och arbetsplatser och skapa oss bilder av hur vi medlemmar upplever facket på arbetsplatsen, hur det lokala styrelsearbetet fungerar och stärka upp där vi ser att behov finns. Om vi ska öka medlemstalen i SEKO är det här absolut mest energi och resurser behöver läggas och vi kommer 2013 att utbilda fler styrelser och hålla värdegrundsutbildningar med alla som ska väljas till förtroendeuppdrag samt ge klubbarna den hjälp de begär. Vi kommer att bli starkare på arbetsplatserna 2013!

Bäst just nu: SEKO Stockholm är bland de bästa avdelningarna i LO-distriktet på att värva till medlemsutbildningar och ungdomsutbildningarna. Det fortsätter vi givetvis med även 2013!