söndag 27 maj 2012

Skrota LOV och förbjud vinstuttag!

Ibland tvingas man ta beslut man inte riktigt kan stå för. I juni 2011 röstade jag för att släppa in privata företag som gör vinstuttag i hemtjänsten i Södertälje. Innan ni lynchar mig ska jag säga att LO-sektionen hårt drev på för att inte införa LOV (Lagen Om Valfrihetssystem), mot oss hade vi kommunalrådskansliet, och jag har skrivit på en reservationslista i Arbetarekommunen, och den ska jag behålla en kopia av tills vi avskaffat LOV.

Det största fel som vi från LO gjorde under arbetet mot LOV var att vi inte skrotade det när vi hade chansen. Arbetarekommunens styrelse hade behandlat ärendet och med röstsiffrorna 7-2 valt att gå till medlemsmötet med förslaget att införa LOV i Södertälje kommun. Styrelsen hade tydligt inte medlemsmötet med sig och när vi är i färd med att avslå förslaget spelar styrelsen sitt starkaste kort och skickar in Anders Lago i debatten. Han yrkar på återremiss. Stärkta över den upplevda segern bifaller majoriteten av medlemmarna med LO i spetsen återremissen.

En ny arbetsgrupp tillsätts och jag placeras i den. Men positionerna är låsta och samma förslag återkommer till medlemsmötet med samma röstsiffror i styrelsen. Medlemsmötet är glesbesökt med under 60 medlemmar, det är sommar och fackföreningsrörelsen har tillsammans med SSU förlorat omröstningen om nya kommunalråd bara en vecka innan, IF Metall har kongress och Kommunal är på konferens. Kommunalrådskansliet vinner omröstningen och släpper in vinstdrivande företag i hemtjänsten.

Men våra farhågor har redan besannats, och LOV infördes för bara en månad sedan!

Vi trodde att oseriösa företag skulle bedriva aggresiv marknadsföring.
Nu ser vi att äldre blir erbjudna gratis semestervecka om de väljer "rätt företag" och hur fattiga pensionärer erbjuds 5000 kronor om de väljer ett visst företag, då borde de största valfrihetsivrarna tappa tron, jag hade gjort det om jag någonsin hade haft den. Det hjälper inte att kreativa pensionärer senare hör av sig till samma företag som nyss köpte dem och kräver 3000 för att stanna kvar... Det är roligt men bara en anekdot, aggresiv marknadsföring mot de äldsta i samhället är inte humant. Men företagen vet att de kan tjäna stora pengar på varje äldre som väljer just dem!

Vi trodde att personalen skulle bli lidande.
Nu ser vi hur företagen vägrar teckna kollektivavtal och tvingar sin personal att jobba under villkor som inte är värdiga en modern arbetsmarknad. Vi ser hur företag nyanställer personer med tretimmarskontrakt! Vi har backat 150 år och nu ska arbetarna stå med mössan i hand om be om arbete för en eftermiddag med en hotande arbetslöshet tätt intill. Svagt! Men företagen vill maximera sina vinster...

Vi trodde att det här skulle bli dyrare för kommunen.
Nu vet vi att äldreomsorgsnämnden kommer att äska om minst 36 nya miljoner, en direkt konsekvens av införandet av LOV. Det är 36 miljoner som är nästan lika stort som hela kommunens underskott. Jag vet inte vad ni föredrar men jag föredrar att satsa på fritidsgårdar, skolan, kvalité i äldreomsorg, studieförbunden, kultur och till och med mjukare toalettpapper framför att skicka miljoner till företag som bara har till mål att maximera sina vinstuttag.

Detta redogjorde jag för i talarstolen tidigare idag för SEKO:s räkning och yrkade bifall på Handels motion om problemet. Jag och många många fler. SEKO vann tillsammans med Handels, 6F-förbunden med flera mot ett splittrat Kommunal och LO-styrelsen. LOV ska avskaffas och LO ska verka för att inga företag som gör vinstuttag ur offentlig sektor ska få verka på marknaden.

Det var utan tvekan det härligaste beslutet hitintills på kongressen. Beslutet togs med acklamation mot styrelsen, det har jag aldrig upplevt tidigare, ombuden började jubla och applådera redan innan presidiet klubbat beslutet och ingen från LO-styrelsen vågade ropa votering. Seger!

Bäst just nu: När kongressen är slut ska vi verkställa detta, lita på mig när jag säger att debatten inte är över i Södertälje eller övriga Sverige. Privatiseringar och vinstuttag ska stoppas och LOV:en skrotas!