onsdag 30 maj 2012

Ja till valfrihet, nej till rofferi!

Idag skriver Länstidningen om LO-kongressens beslut att verka för ett avskaffande av LOV (Lagen om valfrihetssystem). Ett beslut jag skrev om i inlägget "Skrota LOV och förbjud vinstuttag!" Tyvärr har Länstidningen satt en felvisande rubrik på artikeln; tilläggas ska att jag aldrig klagat på LT tidigare, jag tycker alltid att jag blivit i det närmsta rättciterad och jag har fått in i stort sätt varje debattinlägg. Jag tror att tidningen även denna gång hade goda avsikter men fick till en missvisande rubrik. Det är självklart inte så att LO, varken nationellt eller i Södertälje, vill minska människors valfrihet. Arbetarrörelsen är en frihetsrörelse och vi jobbar alltid för ett samhälle där alla människor har likvärdiga möjligheter att nå sina bästa stämningars längtan.

När LO-sektionen i Södertälje-Nykvarn jobbade för att kommunen inte skulle införa LOV så hade vi ett eget förslag, för ökad frihet för den äldre. Istället för att tvinga äldre att välja vilket bolag som ska duscha dem ville vi ha en valfrihetsmodell baserad på tjänster. Där de äldre själva skulle få bestämma vad de ville ha hjälp med, vill du hellre ha fönsterna putsade oftare än att få maten tillagad ska du självklart få det så. Vi ville ha en valfrihetsmodell som tilldelade den äldre ett visst antal timmar som de själva kunde fördela efter behov och önskemål.

Vi ville också göra personalen mer delaktig i arbetet och lägga ut områden på intraprenad, något jag även beskrev i mitt första maj-tal 2011, som ni kan läsa här, och som lyftes fram som det enda intressanta som sades den dagen enligt Tomas Karlssons ledare i LT, "Oprövade kort är S melodi". Med intraprenad hade vi fått en mer engagerad personal, vi hade fått en effektivare hemtjänst och antagligen hade vi sänkt sjukskrivningstalen i kommunen, som är alldeles för höga. Allt detta är självklart mina antaganden om att samma sak skulle hända i Södertälje som där man testat detta tidigare.

Vi ville även att den norska modellkommunmetodiken skulle studeras och se hur detta kunde införlivas i kommunens LEAN-arbete. Nu fick vi LOV istället och vi ska ha detta i ett år till innan vi utvärderar det och bestämmer hur vi går vidare. Jag ska ge systemet en chans att motbevisa mig men just nu besannar systemet bara våra farhågor. Det här är inte frihet, frihet är större än att välja vilken uniform och vilken logotyp personalen som kommer hem till dig ska på sig.

Bäst just nu: Har hållit tre föreläsningar idag för sammanlagt sex grupper av SFI-elever om arbetsmarknad och fackföreningsrörelsen. Det måste vara det bästa som finns att se hur ett ljus tänds hos medmänniskor och nästan själv känna hur de slås av en "aha-upplevelse".