fredag 25 maj 2012

Nu är vi igång, rapport dag 1!

Första dagen av LO-kongressen är nu över och de flesta förbund har åkt iväg på förbundsegna aktiviteter. SEKO däremot som hade sin samling igår har gett sina ombud en fri kväll.

Jag ska inte vara grinig på något sätt, jag tycker att det är en bra kongress än så länge och alla beslut har gått SEKO:s väg idag. Däremot har jag efter att ha varit ombud på partikongress, förbundskongress, SSU-kongress m.m. lärt mig en sak, man håller aldrig schemat.

Vi har troligen inte hunnit ens hälften av det vi skulle göra idag. Då blir jag lite grinig ändå, för även om det var en maffig inledning med sång, dikter, dans, tal, videohälsningar och allt som hör till, så hade jag hellre behandlat motioner. Som det ser ut nu kommer vi säkert få sitta långt in på flera nätter och i värsta fall måste vi lägga talartidsbegrännsning på oss ombud, då blir inte alla motioner lika grundligt och demokratiskt behandlade.

Lars Lindgren.
Idag har vi behandlat motioner om stadgarna och jag kan säga att jag är både nöjd och besviken. Den fråga som synts mest i media är om vi ska ha tre eller fyra personer i LO-ledningen. För mig gör det egentligen detsamma, om det inte vore för att valberedningen har presenterat ett mycket bra förslag med fyra ytterst kompetenta personer, som jag redogjorde för i gårdagens blogginlägg. Att då som Transports förbundsordförande Lars Lindgren säga "Om man inte lyckas hitta en kvinna med rätt kvalifikationer får man leva med det" och vilja stoppa stadgeförändringen som utökade LO-ledningen till fyra personer gör mig besviken, dels så är det en indirekt spark på ett kamratförbund i 6F och dels så känns det mer som 1912 än 2012.

Den frågan vann SEKO och tolv andra förbund, bara Transport röstade emot och bildade långt led med alla ombud som demonstrativt skulle lämna varsin skriftlig reservation.

Bjarne Isacson
Nästa stora stridsfråga vann däremot Transport, Elektrikerna m. fl. Det handlade om ifall alla förbund ska ha en ordinarie plats i LO-styrelsen med rösträtt. Idag har alla förbund närvaro- och förslagsrätt men bara de stora förbunden får rösta. Denna fråga brukar komma upp varje kongress och de stora drakarna brukar köra över de små förbunden i frågan, så blev det inte i år. Förutom föredömligt pläderande för motionen från de små förbunden var det även många medelstora förbund som klev upp och stödde motionen, bland annat SEKO och Bjarne Isacson som talade om att alla medlemmar självklart ska ha rösträtt i en federation. När Kommunal klev upp i talarstolen och också yrkade bifall till motionen var det klart. Det var IF Metall som stod på sig längst mot motionen men förlorade mot majoriteten med stora siffror, ungefär 130-220. Grattis målare, elektriker och alla andra som nu får en representant i styrelsen!

Sista frågan som det blev strid gällde SSU och alla yrkade på samma sak men av olika anledningar. Elektrikerförbundet hade motionerat om att SSU skulle stadgefästas som LO:s ungdomsförbund. Två talare från Handels yrkade avslag eftersom de tyckte att vi skulle sammarbeta med flera ungdomsförbund och inte ha SSU som ungdomsförbund. Själv blev jag så förbannad på resonemanget att jag var tvungen att ta till orda. Jag argumenterade också för avslag på motionen men av samma anledning som LO-styrelsen hade yrkat avslag, nämligen att vi inte i stadgarna kan binda en annan stadgebunden organisation till oss. Eftersom skillnaden i våra avslagsyrkanden inte hade någon betydelse för beslutet ställdes de inte mot varandra, men jag kan lova, att dömma av applåderna, att LO:s ungdomsförbund heter SSU även i framtiden, vilket även styrelsens föredragande Ulla Lindqvist sade i sitt avslutningsanförande.

Södertäljedottern Ulla Lindqvist, än så länge vice LO-ordförande.
Nu ska jag ta en öl, för egna pengar, och pussa min flickvän. Det är skönt med en ledig kväll!

Bäst just nu: Södertälje har snart fått en ny förbundsordförande, Johan Lindholm, även min far, har idag enhälligt av Byggnads valberedning nominerats till förbundsordförande för Byggnads. Skitkul, han är precis det krut arbetarrörelsen behöver lyfta fram!