torsdag 22 mars 2012

Upphandlingspolitiken drabbar resenärer och personal

Under hösten och vintern har vi i media följt turerna kring Securitas utbredda fusk med rapporteringen av antalet genomförda biljettkontroller. Detta är inte något som förvånar fackföreningarna som organiserar de anställda inom kollektivtrafiken i Stockholms län, utan är snarare än naturlig konsekvens av den politik som idag förs i landstinget.

Sedan SL:s verksamhet splittrades upp på flera entreprenörer har kvalitén drastiskt minskat i kollektivtrafiken och SL klarar inte av att kontrollera att ingående avtal följs. Samtidigt har entreprenörerna blivit allt mer fantasifulla när det gäller hur de väljer att tolka sina kontrakt.

Ett problem är att avtal sluts med mätbara och kvantitativa mål, vilket i sin tur skapar en grogrund för fusk. De entreprenörer som vinner upphandlingarna tvingas, för att nå målen och samtidigt leverera vinst till sina aktieägare, att tänja på reglerna och pressa sina egna kostnader. Det har vi sett när upphandlingsanbud förutsätter kollektivavtalsdumpning och uppsägningar, och det har vi sett när det uppdagats hur det fuskats med städning, hur felaktiga siffror rapporteras och hur trafikfarliga bussar och vagnar används och blivit en säkerhetsrisk för såväl resenärer som personal.

Vi ser också hur den sönderslagna driften av kollektivtrafiken skapar kommunikationsproblem mellan verksamheter som tidigare lydde under samma ledning, detta leder i sin tur till lägre kvalité i driften med bland annat förseningar som följd. Politiken hämmar också investeringar i kollektivtrafiken. Just nu pågår exempelvis förberedelserna inför nästa upphandling av pendeltågstrafiken. Detta kommer givetvis att påverka verksamheten negativt eftersom ingen entreprenör vill slänga in friska pengar i en verksamhet som kan gå förlorad till någon annan inom några år.

Lördagens Länstidning.
Den omtanke och samhällsservice som den offentliga sektorn är avsedd att tillhandahålla är som bortblåst på vissa håll i kollektivtrafiken, mot de anställdas vilja. Istället styr entreprenörers ekonomiska intressen och profitjakt. Vi har exempel på företag som försökt ge skriftliga varningar till anställda som agerat medmänskligt och hjälpt människor som farit illa. De kvantitativa målen i avtalen som slutits mellan entreprenören och SL är från företagens sida oftast överprioriterat människovärdet.

SL bör på sikt och succesivt ta över all kollektivtrafik i Stockholm Län och driva den i egen regi. Vi vill se en kollektivtrafik som ger en service i världsklass åt resenärerna, där personalens kunskaper tas tillvara och en trygg arbetsmiljö skapar mer motiverade anställda. Vi vill se en kollektivtrafik som inte slösar bort medborgarnas pengar genom att teckna dyra avtal med företag som har som överordnad mål att leverera vinst åt aktieägare. Tillsammans kan vi göra kollektivtrafiken bättre för resenärer, medborgare och anställda.

Alexander Lindholm
Vice ordförande SEKO Stockholm

Ville Mikkola
Samordnande arbetsplatsombud Kommunal Södertäljebuss