måndag 27 februari 2012

Otrygga jobb sänker lönen för alla

.
Jag skrev i Länstidningen här om veckan om otrygga jobb, ett ämne jag tidigare berört i blogginlägget Jag beklagar att du är ung kvinna i ett arbetaryrke. Artikeln:

Nu kliver flera LO-förbund snart in i en avtalsrörelse som ser ut att bli mycket hård. Det är läge att studera just de omständigheter på arbetsmarknaden som starkt påverkar lönebildningen och visa på vilka krafter som står emot varandra i en avtalsrörelse.

RelateratOtrygga anställningar drabbar främst unga och skapar en situation där vi inte kan flytta hemifrån eftersom vi varken får hyreskontrakt eller lån till en bostadsrätt. Det skapar en ekonomisk otrygghet som gör att vi inte vågar bilda familj eftersom inkomstkällan enkelt kan ryckas undan från oss och det hindrar oss från att ställa rimliga lönekrav, eftersom vi vet att vi lätt kan bli utbytta mot någon som kräver mindre betalt. Otrygga anställningar är kort sagt lika hämmande för ungas möjligheter till ett vuxet liv som för den allmänna löneutvecklingen.

Regeringen har fått skarp kritik från EU eftersom svensk lag gör det alldeles för lätt att utnyttja otrygga anställningar. Enligt EU-direktiv ska inte visstidsanställningar missbrukas – finns det ett konstant behov av ­arbetskraft ska detta behov i regel fyllas med tillsvidaretjänster. I dagsläget staplas dock otrygga anställningar på varandra när det egentligen hos företagen finns ett behov av utökad ordinarie personal.

Så här såg mittuppslaget ut i LT den 17 februari.

Regeringens ovilja att förändra lagstiftning för att stoppa utnyttjandet av otrygga anställningar går helt i linje med Svenskt Näringslivs önskan om sänkta löner. Almega, förbundsgrupp i Svenskt Näringsliv, vill frysa lönerna i tio år framöver vilket starkt skulle leda till ökade inkomstklyftor. Hade lönerna stått stilla sedan år 2000 hade en butiksanställd fortfarande tjänat 11 165 kronor i stället för dagens lägsta lön i kollektivavtalet, 17 727 kronor.

Samtidigt minns vi finansminister Anders Borgs uttalande om att regeringens politik och jobbskatteavdrag syftade till att sänka lönekraven. Staten och kapitalet har aldrig skålat så friskt i samma båt som de gör i dag. Nu måste vi säga ifrån! Det finns alldeles för många som växer upp i Södertälje utan att få börja sina vuxna liv. Det handlar kanske om din dotter, ditt barnbarn eller i mitt fall om mina syskon och deras kompisar och flickvänner.

Det är ovärdigt en modern svensk ­arbetsmarknad att hämma unga vuxna och det är ovärdigt regeringen att driva en politik för sänkta lönekrav när man samtidigt upprepar mantrat att det ska löna sig att arbeta. Om man verkligen vill att det ska löna sig att arbeta borde regeringen föra en politik som leder till ökade löner och förhindra att unga utnyttjas genom otrygga anställningar. Då regeringen inte kan förväntas skärpa lagstiftning kring visstidsanställningar kräver LO i avtalsrörelsen 2012 att visstidsanställningarna kraftigt ska begränsas i de nya avtalen.

Om regeringen inte tänker skydda de unga arbetarna från att utnyttjas och inte tänker ge dem möjligheten att påbörja sina vuxna liv, då måste LO agera och avtala bort denna orättvisa.

Alexander Lindholm
Ordförande LO-sektionen Södertälje-Nykvarn

Bäst just nu: Dexter, sjätte säsongen! Jag är hooked. Har också med tillsammans med kärleken börjat se om säsong ett i Botkyrka och ser scener ur jakten på Ice truck killer som påminner mig om varför jag, sena kvällar nyss inflyttad i min första egna lägenhet, fastnade för Dexter. Antagligen min favoritserie hittills i livet.