tisdag 11 oktober 2011

Jag beklagar att du är ung kvinna i ett arbetaryrke

Under förra veckan släppte LO rapporten Anställningsformer år 2011 och det är från den jag har hämtat statistiken och grafiken nedan.

Har du jobb? Vad kul! Jaha, du är ung...

Tidsbegränsat anställda efter ålder (SCB 2011)

Otrygga anställningar drabbar främst unga och skapar en situation där vi inte kan flytta hemifrån eftersom vi varken får hyreskontrakt eller lån till en bostadsrätt, det skapar en ekonomisk otrygghet som gör att vi inte vågar bilda familj eftersom inkomstkällan enkelt kan ryckas undan från oss och det hindrar oss från att ställa rimliga lönekrav eftersom vi vet att vi lätt kan bli utbytta mot någon som kräver mindre betalt. Det är kort sagt hämmande för unga som vill börja sina vuxna liv.

I den politiska debatten om ungdomsarbetslöshet framförs ofta från liberalt håll att otryggare anställningar skulle vara en förutsättning  för att få unga i arbete. Det är ett argument som är lika ihåligt som när tidigare företrädare från samma intressen och partier under 1900-talet påstod att kvinnor behövde lägre lön och sämre anställningsvillkor för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom är deras argument om att otryggare och billigare ungdomar minskar arbetslösheten motbevisat av Moderaternas egna politik: under den borgerliga regeringen har de sociala avgifterna (a.k.a. arbetsgivaravgifterna) halverats för alla anställda under 26 år, utan att något annat resultat har kunnat bevisats än att företag som redan före reformen hade unga anställda (McDonalds till exempel) nu kan göra ännu större vinster med lika många/få unga anställda som tidigare.

Men du är väl medlem i facket? Jaha, inte än... du väntar till du får en trygg anställning, jag förstår.

Tidsbegränsat anställda efter ålder och
facklig organisation (SCB 2011)
Jag ska inte dra bestämda slutsatser av LO:s enorma kampanjarbete Stora resan som pågår för fullt. Målet är att lyssna på 100 000 unga vuxna om deras arbetssituationer och om deras attityder gentemot facket. Jag har endast bidragit med 38 samtal och tänker inte påstå att jag sitter inne på en statistiskt säkerställd undersökning men mönstret än så länge är väldigt tydligt: Unga vuxna tror inte att de vet så mycket om vad facket är men de är väldigt positiva till idén med fackföreningar, nästan alla vill bli medlemmar... När de får ett fast jobb.

Statistiken ovan om unga medlemmar i otrygga anställningar i jämförelse med unga personer som ännu inte blivit medlemmar skulle kunna tolkas som om LO-förbunden är förträffliga på att ordna trygga anställningar åt sina medlemmar men den här bloggen är inte Pravda. Otryggt anställda går inte med i facket, av främst tre anledningar:
  1. De väntar med att bli medlemmar tills de får en tillsvidareanställning. De vet inte hur länge de blir kvar på arbetsplatsen eller vilket fack de ska tillhöra eftersom de jobbar inom flera olika branscher.
  2. De kan inte planera sin ekonomi så länge de har en otrygg och oförutsedbar anställning. De är oroliga över sin ekonomi och vet inte om de har råd att vara med i facket eftersom de vissa månader få väldigt få timmar att arbeta och aldrig vet hur nästa ser ut.
  3. De vågar inte. Denna anledning är den jobbigaste att möte på arbetsplatser. Unga som inte vågar bli medlemmar eller ta ett förtroendeuppdrag eftersom de är rädda att bli av med de få timmar de har om chefen uppfattar han/hon som "bråkiga".
Otrygga anställningar hämmar alltså organisationsgraden, vilket i sin tur leder till svagare fackföreningar och slutligen leder till sämre skydd för de som finns på arbetsmarknaden, det vill säga bland annat fler otrygga anställningar och så rullar hjulet vidare i en ständigt nedåtgående spiral om den inte bryts snart. Måtte Stora resan få LO-förbunden att inse behovet av ett tvärfackligt medlemskap för unga arbetare med otrygga anställningar!

Ajajaj, du är kvinna också!

Tidsbegränsat anställda efter ålder och kön (SCB 2011)
Kvinnor är strukturellt diskriminerade på arbetsmarknaden och så sent som i förra veckan skrev LO-tidningen om att en genomsnittskvinna tjänar 3,6 miljoner (!) mindre än genomsnittsmannen under sitt arbetsliv. En anledning till denna stora skillnad är att kvinnor i större grad än män fastnar i ofrivillig deltid och otrygga anställningar. Detta visar på åtminstone tre saker inför kommande avtals- och valrörelser:
  1. Låglönepotter behövs. Det har varit mycket debatt kring samordningen i LO efter att vissa mansdominerade fackförbund ställt sig utanför LO:s krav på låglönesatsningar, vilka om de genomförs skulle minska klyftan mellan fattiga och rika men också mellan kvinnor och män eftersom det främst är kvinnor som arbetar i de yrken där låglönesatsningar skulle behövas.
  2. Rätten till heltid behöver lagfästas. Förklaringen till den stora skillnaden mellan könen när det gäller arbetsinkomst är att kvinnor jobbar deltid i betydigt högre grad än män. Förra året arbetade 34 procent av alla kvinnor deltid medan motsvarande siffra för männen var 11 procent. Detta leder till att kvinnor halkar efter sett till lönen.
  3. Ingångslönerna måste höjas i avtal. När man kliver in på arbetsmarknaden med en otrygganställning och utan fackligt medlemskap så är det avtalets lägsta nivå man hamnar på, förutsatt att arbetsgivaren tecknat kollektivavtal. Ett sätt att minska löneskillnaden mellan män och kvinnor är att höja ingångslönerna.
Som kvinna kan du alltså räkna med att tjäna sämre än din bror, man eller kollega och dessutom kommer du ha en otryggare situation på arbetsmarknaden. Känns inte särskilt modernt men såååå 2011!

Vad har du fått för jobb då´ra? Jaha, ett arbetaryrke...

Tidsbegränsat anställda efter anställningsform och
facklig organisation (SCB 2011)

Det är främst arbetare som drabbas av otrygga anställningar, såväl de organiserade LO-medlemmarna som de som i diagrammet ovan benämns som "ej anslutna arbetare". Vilket i sig inte är konstigt då vi arbetare oftast inte sitter inne på någon specialkunskap som vi säljer utan endast säljer vår arbetskraft och som individer är vi inte absolut nödvändiga för produktionen. Det vill säga; vi är lätta att byta ut.

Jag beklagar om du är ung kvinna i ett arbetaryrke...

Bäst just nu: Det är en hemlis men det kommer förändra mitt och många som står mig näras liv, enbart till det bättre! *längtar* Lite därför jag skrev det här inlägget också...