måndag 26 september 2011

Tankarna är hos Syriens folk

I fredags släppte Amnesty International nya bevis på den brutala tortyr som Bashar al-Assads regim utövar mot sina kritiker. Denna gång handlar det om en 18-årig flicka som har blivit lemlästad; fått sina armar avhuggna och sin hud avdragen från sin kropp. Men det som borde vara klart för alla, att Syrien styrs av en hänsynslös diktator som inte skyr några medel för att få behålla sin makt, är tyvärr inte glasklart för många i Södertälje.

Demonstranter
för diktatur.
I våras gick jag över Stora torget för att möta en kamrat när jag inte kan låta bli att fascineras av det festandet som pågick vid Rådhuset. Det var hög musik, glada människor, dans, sång och en demonstration för diktaturen i Syrien...

I Länstidningen har debatten gått het och den fick ordentlig fart efter just den demonstrationen för förtryckarregimen. Några inlägg från LT:s hemsida: Stoppa våldet mot Syriens folk (12 maj), Sluta upp att baktala Syrien (30 maj) samt Hur kan man dyrka sin egen bödel? (3 juni) för att bara välja några. Tyvärr har de mäktiga kyrkorna inte tagit sitt ansvar i frågan utan istället har vissa talat försiktigt positivt om Syriens regim.

Därför var det ingen tveka för mig att ställa upp när Sait Yildiz frågade mig om jag ville säga några ord på en demonstration mot diktaturen. Jag fick frågan efter midnatt i Facebook-chatten och skulle jobba fram till klockan tre dagen efter, samma tid som demonstrationen skulle börja. Tight. Jag skrev ner några stödord på post-it-lappar när det var lite folk i butiken och fick kanske inte den bästa förberedelsen.

Jag i Marentrappan.
Jag talade mycket kort. Först om Sverige och den demokratiseringsprocess som vi gick igenom för ungefär hundra år sedan och arbetarrörelsens betydelse för kampen. Men också om arbetarrörelsen som en internationalistisk rörelse som i Sverige under sina uppbyggnadsår fick stöd av fackföreningar i Sydeuropa och Latinamerika där arbetarna samlade in pengar för att skänka till strejkande och fattiga svenskar.

Jag nämnde också att det som Syriens folk nu kräver är något som vi i Sverige tar för givet. Som rätten att få inflytande över vad de gemensamma resurserna ska användas till och rätten att kunna uttrycka sig fritt utan risk för att själv straffas eller behöva vara rädd för att ens familj ska drabbas.

Slutligen nämnde jag det som var en av de huvudsakliga anledningen till att jag verkligen ville tala på demonstrationen, vissa södertäljebors demokratisyn. Jag har full respekt för att det finns en rädsla bland de som har släkt i Syrien, man kan aldrig veta vilka som får makten om Bashar al-Assads regim faller eller vad de kommer att göra med den. Därför är kampen inte över när diktatorn faller, kampen för demokrati upphör aldrig Men att acceptera förtryck och blunda för de brott en brutal regim utför är ingenting annat än feghet.

Därför sade jag att arbetarrörelsen, som en del i sin internationalistiska och demokratiska natur, alltid kommer stödja kampen för demokrati i Syrien. Jag har tro och förhoppningar på att Syriens folk kan bygga ett samhälle baserat på ekonomisk, social och politisk demokrati.

Frånsett några regimförespråkar som kastade ägg mot oss och de gäng som hotfullt ställde upp sig runt demonstranterna, samt de Mercedes-bilar som dundrade regimpropaganda ur sina stereosystem för att störa demonstrationen var det en lyckad samling. Många som inte var där på grund utav rädsla för hämnd på sina släktingar i Syrien har visat tacksamhet för att demonstrationen genomfördes. Men det är en konstig demokratisyn som många har i Södertälje...


Bäst just nu: Länstidningens ledarsida, kanske lite otippat... ;) De har varit föredömligt aktiva i Syriens demokratifråga och de i Södertälje som tydligast har nått ut med sitt budskap om att regimen behöver avsättas. De har också kritiserat Kristdemokraterna som mitt i den här cirkusen står i talarstolen i Kommunfullmäktige och förespråkar ett vänortsavtal med den syriska staden Qamishly. Tomas Karlsson skriver i sin ledare Diktatur visar sin sanna natur (25 mars 2011) att "Det är otvivelaktigt en av de mindre omdömesgilla idéer som Robert Halef någonsin framfört." samt "Att Södertälje skulle skaffa en vänort i landet är att legitimera en regim som man i stället bör ta kraftfullt avstånd ifrån."