fredag 25 mars 2011

Insändare LT - Framtidens socialdemokrati

Jag, Gabriel Blomberg och Anna Bohman har en insändare i Länstidningen idag om framtidens socialdemokrati, med anledning av extrakongressen där vi alla tre är ombud. Läs nedan eller på debattsidan.

Vi är socialdemokrater och aktiva inom S-kvinnor, LO och SSU. Vi är hedrade och glada över att av medlemmarna ha blivit valda till ombud för Södertälje då Socialdemokraterna idag samlas till kongress.

Socialdemokratin har de senaste åren lidit av dåligt självförtroende och trots att borgarnas politik har lett till att klyftorna och barnfattigdomen ökat, att resultaten i skolan sjunkit och att unga människor inte fått jobb, har socialdemokratin inte förmått att med självförtroende föra en politik som skulle leda till det motsatta.

Ställ om till en hållbar utveckling.
Vi socialdemokrater behöver med tydlighet och självförtroende stå för en politik där man istället ökar jämlikheten, minskar inkomstklyftorna och utraderar fattigdomen som bland annat drabbar många barnfamiljer. Vi vill ha en skola som fokuserar på resultat, att arbetslösa får utbildning istället för coachning, att hyresrätter börjar byggas och att en rejäl klimatomställning påbörjas. Vi tror att jämlikhet är en förutsättning för tillväxt och välfärd och vi behöver en ledare som med kraft och entusiasm kan företräda denna politik.

Riksdagsledamoten Håkan Juholt är nu föreslagen att väljas till ny partiledare för Socialdemokraterna. Juholt är tydlig med att det kalla och kyliga klimat som har lagt sig över Sverige de senaste åren, behöver utmanas av en politisk idé som bygger på tanken om värme och solidaritet. Där enskildas ekonomiska intressen aldrig får sättas högre än den stora majoritetens välbefinnande.

Håkan Juholt!
Många har snabbt fått en mycket positiv bild av Håkan Juholt. Han uppfattas av många som en folklig, karismatisk och snabbtänkt person som förmår att definiera vad socialdemokrati faktiskt är, en rörelse för demokratisk socialism. Vi tror att han har förmågan att kraftsamla kring de viktiga framtidsfrågorna. Med Håkan Juholt i spetsen kommer det föras en kraftig oppositionspolitik och vi tror att Fredrik Reinfeldt kommer få möta en mycket hård motståndare i form av en nytänd socialdemokrati i debatterna framöver.

Bäst just nu: Lena Sommestads inlägg idag på extrakongressen som avslutade och avrundade debatten om "Vår omvärld" klockrent, jag hoppas att det läggs upp på YouTube snart. Det hoppas jag även att Emilia Bjurggrens inlägg gör, som inledde samma debatt några timmar tidigare. Båda kritiserade hur partiet har låtit marknadskrafterna spela en allt för stor roll i välfärden. Det kryllar av kloka tänkare i Socialdemokraterna!