onsdag 23 mars 2011

Ge Lena en ledande roll!

I slutet av denna vecka kommer vi inte bara att vara närmare vårvärmen utan även ett varmare Sverige som ger alla människor lika rätt och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Håkan Juholt kommer att bli den statsministerkandidat som tar upp kampen för minskade klyftor och ökad trygghet i människors liv. Runt honom håller det just nu på att byggas upp den förstakedja som ska leda kampen mot det allt mer utpräglade klassamhälle som Moderaterna står för.

Jag kommer att som en av tre medlemmar representera Södertäljes socialdemokrater när 350 ombud från hela landet nästa helg samlas för att välja en ny ledning åt rörelsen. Jag skulle vilja slå ett extra slag för en särskild kvinna som jag tror kommer att behövas för att utveckla framtidens socialdemokrati, Lena Sommestad. Hon lyckas åter väcka den ideologiska diskussionen som legat som fundament för socialdemokratisk politik från dess skapelse men som på senare år fört en tynande tillvaro. I och med det påminner hon oss om varför partiet finns till och om vad som har lett oss till stora framgångar. Hon pekar samtidigt ut den färdriktning i vilken vi måste fortsätta att sträva.

Lena Sommestad är professor i ekonomisk historia och tillför något till rörelsen som saknats under många år; en intellektuell debatt om strukturerna i samhället och hur de kan förstärkas eller motarbetas. Socialdemokraterna har alltid varit ett arbetareparti men även den intellektuella eliten har attraherats av det samhällsbygge vi kämpat med. Lika betydelsefull som den stora socialdemokratiska ideologen Ernst Wigforss var i utformandet av det svenska folkhemmet har Lena potential att bli när vi återigen tvingas tampas med ökade klyftor, ojämlikhet och fattigdom som ofta drabbar barnfamiljer. Lika vass som Wigforss var i sin kritik mot det marknadsekonomiska systemet är Lena Sommestad när hon ifrågasätter värderingarna i marknadskrafterna och deras möjlighet att skapa en välfärd på lika villkor för alla.

De problemformuleringar hon uttryckt i eftervalsdebatten påvisar bristerna inom den politik som förts av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Tillväxt har snedfördelats till de som äger företagen och löneandelen av ekonomin har minskat drastiskt. Detta har inte bara fått konsekvenser i form utav ökade klyftor utan även lett till att varken den privata eller offentliga konsumtionen nått de nivåer som de har kapacitet till.

Lena Sommestad är den person som behövs för att Socialdemokraterna återigen ska lyfta en kunskapsbaserad politik och ta kommandot i samhällsdebatten. Efter valet 2014 behöver Sverige en socialdemokrati som är en ledande kraft i utvecklingen av en ekonomi som minskar snedfördelningen av resurser och ser värdet av att bedriva verksamhet i egen regi där värderingar om jämlikhet får råda över marknadskrafterna.

Det är inte genom att kopiera nyliberala förslag från regeringen, deras tankesmedjor eller PR-byråer som Socialdemokraterna åter kan vinna val utan genom att hitta tillbaka till en klassisk socialdemokratisk reformpolitik där varje reform ska förstärka våra värderingar. En sådan politik har inte Socialdemokraterna stått för på många år och därför behöver Lena Sommestad och fler som hon få en framskjuten roll i framtidens socialdemokrati.

Jag tänker inte sticka under stolen med att jag först såg Lena Sommestad som en stark partiledarkandidat alternativt partisekreterare men att jag snabbt accepterade Håkan Juholt och Carin Jämtin som kompletterar varandra ypperligt. Däremot hoppas jag fortfarande på att Lena ska få rollen som ekonomisk-politisk talesman eller åtminstone en plats i det verkställande utskottet, för samhällsutvecklingen och socialdemokratins skull!

Bäst just nu: Håkan Juholt! Istället för att åka på fest med partiets högdjur för att fira av Mona Sahlin åker han på årsmöte med Hultsfreds socialdemokrater. Äntligen en jordnära folkrörelsesosse!

När jag här om kvällen på SSU-distriktets expedition, tillsammans med två kamrater, åt upp ombudsmännens havrekakor trillar plötsligt en vilsen och ensam Håkan in i rummet och undrar om det var där "mötet" skulle vara. Man måste ju bara älska när blivande partiledaren går vilse inne på Sveavägen 68, suckar och med småländsk dialekt slänger ur sig ett "Vi ses snart igen grabbar!"