måndag 13 september 2010

Inga fler skitår!

Ungdomsarbetslösheten har stadigt ökat sedan alliansregeringen fick makten, och ligger idag på ofattbara 30 procent. De borgerligas jobbpolitik kan inte betraktas som något annat än ett kolossalt misslyckande.

Alexander Lindholm, 24, är SEKO-medlem och politiskt aktiv socialdemokrat. Han är ordförande för LO-sektionen i Södertälje och jobbar på TeliaSonera. Han är starkt kritisk till hur unga behandlas i dagens Sverige.

– Visstidsanställningar, vikariat och provjobb utan lön. Det är många ungdomars vardag idag. Det är ett cyniskt utnyttjande av unga. Dessutom är borgarnas nya förslag att halvera ungdomslönerna ett rent angrepp på den svenska modellen, säger Alexander.

När Alexander pratar med sina jämnåriga om vardagliga frågor är det just frågor om avsaknad av riktiga jobb och bostäder som de flesta vill diskutera.

– Många får jobba för få timmar och får ingen fast anställning. Det blir en ond cirkel. Den som inte har fast jobb kan inte heller få lån eller hyreskontrakt. Det är horribelt att det i dag förs en politik som inte tillåter unga människor att bli vuxna, säger Alexander.


Alexander vill se genomtänkta politiska förslag som stärker rätten till heltid och som stärker fackets möjligheter att försvara arbetstagarnas rättigheter.

– Borgerligheten har gjort precis tvärt om. Deras låglönelinje genomsyrar varje större reform de drivit igenom. Dessa angrepp måste stoppas och ungdomar, som känner igen sig i detta, måste inse att hur de röstar spelar mycket stor roll för deras egen framtid, säger Alexander.
 
Bäst just nu: Att jag inte har tid att göra riktiga blogginlägg, men fyra skitår gör det enkelt för mig att motivera dygnetruntarbete, inga fler skitår! (Text och bild ovan snott från ETC och SEKO).